Khách hàng tiềm năng

Khách hàng tiềm năng là gì ?

Cả “khách hàng tiềm năng” và “khách hàng mục tiêu” đều là những thuật ngữ cơ bản được sử dụng trong Marketing

Khách hàng tiềm năng có phạm vi nhỏ hơn khách hàng mục tiêu hay nói cách khác khách hàng tiềm năng là một tập con của khách hàng mục tiêu; Khách hàng mục tiêu và khách hàng tiềm năng đều tương đồng với nhau về bản chất nhu cầu, mong muốn trải nghiệm sản phẩm/dịch vụ của khách hàng. Ngoài ra, khách hàng mục tiêu và khách hàng tiềm năng đều có khả năng trở thành khách hàng thực sự – người sở hữu, sử dụng sản phẩm/dịch vụ. Tuy nhiên, việc xác định đúng khách hàng tiềm năng luôn là mục tiêu quan trọng hơn của doanh nghiệp trong việc triển khai các chiến dịch thúc đẩy bán hàng và phát triển hơn trong tương lai.

Khách hàng tiềm năng

Khách hàng tiềm năng là dùng để chỉ những người tiêu dùng ở thời điểm hiện tại họ chưa có nhu cầu mua sản phẩm và chưa có tiềm lực tài chính nhưng trong tương lai có cơ sở rằng họ sẽ lựa chọn và dụng sản phẩm của doanh nghiệp; Khách hàng tiêm năng có thể ở khắp mọi nơi và trong tương lai có thể trở thành khách hàng mục tiêu của doanh nghiệp.

Còn khách hàng mục tiêu là dùng để hướng đến những đối tượng khách hàng đã có tiềm lực về tài chính và có nhu cầu mua sản phẩm của doanh nghiệp ở hiện tại nhưng chưa biết phải lựa chọn sản phẩm nào và của thương hiệu nào nhằm thỏa mãn nhu cầu mua hàng của mình. Khách hàng mục tiêu là nhóm đối tượng trong đoạn thị trường nhất định đã đáp ứng các nhu cầu cần thiết để mua hàng

Xem tiếp: Khách hàng mục tiêu >>

error: