ĐIỂM SỐ KẾT HỢP VỚI TRẢI NGHIỆM NGƯỜI DÙNG

Tốc độ website

Speed

Tối ưu tốc độ

Tốc độ tải trang ảnh hưởng rất lớn đến trải nghiệm người dùng, tới sự chuyên nghiệp của dịch vụ. Đồng thời đây cũng là tiêu chí quan trọng để Google đánh giá thứ hạng một trang website. Do vậy cải thiện tốc độ tải trang là yêu cầu rất cần thiết để tạo trải nghiệm người dùng tốt & có được thứ hạng cao trong cổ máy tìm kiếm Google.

Tối ưu tốc độ